Ezra UKSW to spółka powołana w celu prowadzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce i za granicą

Realizujemy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. Jego kluczowym elementem jest całkowita zmiana modelu pomocy udzielanej osobom doświadczającym kryzysu psychicznego. To odejście od modelu azylowego, izolowania chorego w szpitalu na rzecz modelu środowiskowego. Doświadczenie krajów takich jak USA, Włochy, Chorwacja pokazują, efektywność takiego podejścia - z korzyścią dla pacjentów i ich rodzin.