Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

20 kwietnia 2020 r. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchomiliśmy Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

1. OŚOPiP Bielany - ul. Daniłowskiego 31, Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 8.00-16.00
 • Wtorek 11.00-20.00
 • Środa 8.00-16.00
 • Czwartek 8.00-16.00
 • Piątek 11.00-20.00
 • 2. OŚOPiP Żoliborz – ul. Szamocka 10C, Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • Poniedziałek 8.00-16.00
 • Wtorek 8.00-16.00
 • Środa 11.00-20.00
 • Czwartek 8.00-16.00
 • Piątek 11.00-20.00
 • 3. OŚOPiP Piaseczno – ul. Powstańców Warszawy 29, Piaseczno, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • Poniedziałek 8.00-17.00
 • Wtorek 8.00-17.00
 • Środa 8.00-20.00
 • Czwartek 8.00-18.00
 • Piątek 9.00-20.00

Pacjenci do Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej mogą zgłaszać się bez skierowania lekarskiego, pod numerem telefonu: 536-777-251.

你好世界 - 欢迎来到这个网站

我们很高兴您访问我们的网站。

我们关心与环境的良好合作。 我们希望我们的网站以清晰易懂的方式讲述我们的使命和工作。 检查我们运行我们的精神健康中心。 了解我们的工作方式。 通过在环境和社交媒体上共享帮助我们 - 相当接近 - 正在创建一个环境社会健康中心。谢谢。

我们邀请所有需要帮助的人。