Środowiskowe - dlaczego

Osoba doświadczająca kryzysu psychicznego potrzebuje wracać do zdrowia nie w izolacji, ale blisko środowiska, w którym żyje.