Działanie w środowisku

Współpracujemy z podmiotami istotnymi w procesie radzenia sobie z kryzysem rodziny, dzieci i młodzieży: poradniami psychologiczno-pedagogiczymi, szkołami, parafiami, szpitalami, ośrodkami pomocy społecznej, świetlicami środowiskowymi, domami dziecka. Bardzo istotne jest uczestnictwo najbliższych.