Nasza misja

Naszym celem jest tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest organizacja i rozwój lokalnych form wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży. Wsparcie skoordynowanej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym ze szpitalami i oddziałami psychiatrycznymi jest kluczowe dla realizacji usług medycznych. Nasze Centra przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Powstają w partnerstwie z publicznymi i prywatnymi placówkami służby zdrowia i władzami lokalnymi. Pracujemy z lokalną społecznością, co pozwala nam efektywnie wykonywać nasze zadania - od etapu ustalenia lokalizacji ośrodka, poprzez budowę lub dostosowanie obiektu do zarządzania działającym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego.

marbles 1659398 1920

Realizujemy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, zatem nasze ośrodki spełniają wymagania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie planowanych zmian w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Nasze ŚCZP

Pierwszym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, które tworzymy jest ośrodek budowany wspólnie ze Szpitalem Bielańskim w Warszawie, m.st. Warszawa, Dzielnicą Bielany oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego. W ośrodku wsparcie młodym ludziom udzielać będą psychoterapeuci, lekarze i pielęgniarki.  Pomoc będzie świadczona zarówno ambulatoryjnie, w ramach usług dziennych jak i przez zespoły mobilne.

Udział w projektach UE i międzynarodowych

Działania finansowane są z udziałem środków UE. Działamy też w ramach międzynarodowego projektu Early Childhood Intervention (ECI Agora).

Przeczytaj jak pracujemy.