Ezra UKSW buduje i prowadzi Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego przy współpracy z podmiotami w Polsce i za granicą.

Dlaczego środowiskowe

To bardzo ważne, by pierwsze spotkanie osoby doświadczającej kryzysu psychicznego, np. nastolatka w depresji, z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży nie odbywało się ostatecznie w zamkniętym zakładzie w szpitalu. Często wystarcza wsparcie udzielane na wczesnym etapie problemów czy choroby. Rozwiązaniem jest opieka środowiskowa. Dzięki niej pomoc i leczenie można uzyskać bliżej domu - przy wsparciu bliskich i środowiska - m.in. lekarza psychiatry, psychoterapeutów rodzin, pracowników opieki psychologicznej i pedagogicznej w szkole.

stained glass 1589648 1920

Co wprowadza reforma środowiskowa

Każde Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego będzie posiadało punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny dla rodziny. To najwłaściwszy adres pierwszego kontaktu, gdy potrzebna jest pomoc. To nie tylko miejsce uzyskania informacji, ale przede wszystkim - potrzebnej pomocy terapeutycznej.

W kilku słowach: dzięki pomocy środowiskowej osoba w kryzysie psychicznym uzyskuje potrzebną pomoc lekarską i terapeutyczną nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze środowiskiem.

W razie konieczności wsparcie może też  otrzymać szkoła. W ten sposób można skoordynować postępowanie i profesjonalnie wesprzeć dzieci i młodzież. Współpraca z placówkami oświatowymi pozwoli uniknąć negatywnego wpływu otoczenia na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Doświadczenie innych krajów pokazuje, że model skoordynowanej opieki dla rodzin, dzieci i młodzieży w kryzysie, zapewnia szybszą i lepiej dostosowaną do potrzeb pacjentów pomoc. Dzieje się to na etapie, kiedy zażegnanie kryzysu jest prostsze i pozwala uniknąć jego rozwoju do momentu, w którym hospitalizacja stanie się jedynym sposobem leczenia. Tym zajmujemy się w EZRA UKSW - wprowadzamy do psychoterapii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży ważny element, niezbędny do jej rozwoju. Wierzymy, ze jest ona szansą na dobrą zmianę.

Nasze biuro