Ezra UKSW to spółka powołana przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - głównie do wdrożenia i prowadzenia środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.. Założenia centrum odwołują się do Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Program zakłada zmianę modelu pomocy udzielanej osobom doświadczającym kryzysu psychicznego. To odejście od modelu azylowego, izolowania chorego, na rzecz modelu środowiskowego. Szczególnie dotyczy to rodzin, gdzie izolacja dzieci i rodziców jest szczególnie bolesna. Doświadczenie takich krajów takich jak USA, Włochy, Finlandia, Anglia czy Chorwacja pokazują efektywność takiego podejścia - z korzyścią dla pacjentów i ich rodzin.

Właścicielem Spółki jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zgodnie ze swoją misją włącza się projekt zmiany opieki psychologiczno - psychiatrycznej w Polsce.

 

UKSW logo

logotypy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej