EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. z siedzibą  przy Aleja Zjednoczenia 46/15, 01-801 Warszawa z zaprasza do składania ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej.” Termin składania ofert: 11.01.2019.