AKTUALIZACJA zapytania ofertowego dot. realizacji usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej

by Ewa Baran

EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Zjednoczenia 46/8, 01-801 Warszawa z zaprasza do składania ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej.” Termin składania ofert: 15.01.2019, godzina 16.00.

W postępowaniu wyłoniono Wykonawcę ALAB Laboratoria sp. z o.o.