Unieważnienie postępowania na zapytanie ofertowe: dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowych samochodów

EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Zjednoczenia 46/8, 01-801 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowych samochodów osobowych wraz z okresowymi przeglądami". Termin składania ofert: 19.04.2019 do godziny 13.00.

Poniżej załączone są dokumenty dotyczące ogłoszenia oraz informacja o unieważnieniu postępowania.