Zapytanie ofertowe: dostawa nowych samochodów osobowych wraz z okresowymi przeglądami (leasing operacyjny)_WYNIKI

WYNIKI

EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Zjednoczenia 46/8, 01-801 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa nowych samochodów osobowych wraz z okresowymi przeglądami (leasing operacyjny)".  Nowy termin składania ofert: 06.06.2019 do godziny 16.00. Poniżej załączone są dokumenty po zmianie dotyczące ogłoszenia.

WYNIKI PRZETARGU zamieszczono poniżej.