EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Zjednoczenia 46/8, 01-801 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) na remont lokalu w budynku (w tym prace adaptacyjne) Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w przestrzeni usługowej budynku przy ul. Szamockiej 10C w Warszawie w formule "zaprojektuj i wybuduj". 

Nowy termin składania ofert: 20.09.2019 do godziny 13.00.

Informacje aktualizujące z dnia 04.09.2019 r. - Pytanie 1 oraz odpowiedź zostały zamieszczone poniżej

Informacje z dnia 12.09.2019 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Link do pobrania pliku .dwg jest TUTAJ