Zapytanie ofertowe nr 4/M/2019 EZRA pt.: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia...

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2019 EZRA pt.: "Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w przestrzeni usługowej budynku przy ul. Szamockiej 10C w Warszawie."

Poniżej zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.