Zapytanie ofertowe nr 2/BD/2019 EZRA pt.: "Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej"

Zapytanie ofertowe nr 2/BD/2019 EZRA pt.: "Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej"

Termin złożenia oferty: do godz. 15.00 w dniu 18.12.2019 r.

Adres złożenia oferty: Aleja Zjednoczenia 46/8; 01-801 Warszawa

Istotne warunki zamówienia są załączone poniżej.