Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.

Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp.  z .o.o. z siedzibą w Warszawie (01-833), ul. Daniłowskiego 31 zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.:

1. psychoterapeuta dzieci i młodzieży - 1 miejsce (etat)