Ogłoszenie o konkursie ofert dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w ramach kontraktu w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie w następującym zakresie: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Konkurs ofert ofert dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w ramach kontraktu w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie w następującym zakresie: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.