Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. na stanowisku: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

PREZES EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-833), ul. G. Daniłowskiego 31 zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.: − lekarz psychiatra dzieci i młodzieży - 1/5 etatu (1 dzień tygodniowo - min. 32 godziny/miesiąc).