Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. na stanowisku: terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

Prezes EZRA UKSW Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie (01-833), ul. G. Daniłowskiego 31 zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.: - terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – 1 miejsce (etat).