Zamówienia publiczne

Zapytania i oferty

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Wyszków (165.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 9 listopada 2021
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta - Węgrów (164.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 12 listopada 2020
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – lekarz psychiatra – Piaseczno (163.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 5 listopada 2020
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – lekarz psychiatra – Warszawa Szamocka (162.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 3 listopada 2020
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Wegrów (161.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 15 pażdziernika
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta środowiskowy – Piaseczno (160.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 15 pażdziernika
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Piaseczno (159.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 15 pażdziernika
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta środowiskowy – Rzeszów (158.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 15 pażdziernika
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog kliniczny – Rzeszów (157.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 15 pażdziernika
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Wyszków (156.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 14 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Wyszków (155.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 14 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Piaseczno (154.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 14 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Warszawa Szamocka (153.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – powiat miński (152.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – powiat miński (151.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – powiat miński (151.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – powiat miński (150.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – powiat nowodworski (149.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – powiat nowodworski (148.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 12 października
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – powiat nowodworski (147.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 12 października