ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WEBINARIUM

Małe dziecko w perspektywie międzysektorowej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka skoncentrowane na rodzinie i sieci wsparcia społecznego

12 maja 2021, godz.: 10-15
→pobierz program
→rejestracja
→patronat honorowy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
→patronat honorowy Ministerstwo Edukacji i Nauki

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium Małe dziecko w perspektywie międzysektorowej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka skoncentrowanego na rodzinie i sieci wsparcia społecznego.

Celem spotkania jest upowszechnienia rezultatów dwóch projektów – „ECI AGORA” finansowanego z Fundacji VELUX oraz „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianą – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” finansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach konkursu PO WER 4.1. Innowacje społeczne.
Projekty koncentrowały się wokół wczesnej interwencji i wsparcia rodzin oraz dzieci w wieku przedszkolnym, które są osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. W pilotażu testowano rozwiązania, w których rodzice są istotnym elementem pracy terapeutycznej oraz planu wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością. Model wsparcia małego dziecka i jego rodziny w ramach WWR powinien naszym zdaniem akcentować rolę opiekunów prawnych w planie terapeutycznym. Podczas webinarium prelegenci - praktycy z wieloletnim doświadczeniem przedstawią możliwości wsparcia opartego na podnoszeniu kompetencji rodziców, wzmacnianiu więzi rodzinnych i budowaniu sieci relacji w środowisku.
Rezultaty pracy specjalistów w modelu skoncentrowanym na rodzinie, społeczności lokalnej - nazwanym przez nas modelem EZRA - wpisują się w pełni w założenia prac Ministerstwa Edukacji i Nauki dot. edukacji dla wszystkich oraz krajowego systemu wspomagania rozwoju dzieci, wsparcia osób uczących się i ich rodzin / Ministerstwa Zdrowia dot. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży/ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. strategii deinstytucjonalizacji i strategii na rzecz OzN/Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. nowej perspektywy budżetowej.

Patronat honorowy:

Przewiń do góry