Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie gotowe do niesienia pomocy