Kliknij w odpowiedni przycisk,

aby zobaczyć opis stanowiska

psychoterapeuty

Szukamy:

Zmieniamy oblicze systemu zdrowia psychicznego w kolejnych miastach!

psychologa
diagnosty

EZRA UKSW Sp. z o.o.

Dołącz do naszego zespołu!
terapeuty
środowiskowego

PSYCHOLOG DIAGNOSTA

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • pracę na umowę cywilno-prawną
 • superwizję prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenia wewnętrzne dotyczące psychologicznej pracy z pacjentem
 • spotkania zespołów leczących
 • kliniczne omawianie pacjentów
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi/ nastolatkami zgodnie z innowacyjnym modelem opieki EZRA UKSW

Szukamy specjalisty, który...

 • ma co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy diagnostycznej i/lub terapeutycznej z dziećmi i nastolatkami
 • posiada umiejętność diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych
 • cechuje się wysoko rozwiniętą odpowiedzialnością pracy zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • jest doświadczony w poradnictwie psychologicznym w zakresie problemów szkolnych, rozwojowych, rodzinnych
 • wyraża gotowość do świadczenia porad w domu pacjenta
Skontaktuj się z nami
 • ukończenie co najmniej 2. roku szkoły psychoterapeutycznej w nurcie behawioralno- poznawczym, systemowym lub psychodynamicznym
 • doświadczenie kliniczne

Mile widziane:

PSYCHOTERAPEUTA

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia zawodowego
 • możliwość różnych form zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt
 • dofinansowanie do szkoleń zawodowych
 • udział w szkoleniach wewnętrznych
 • udział w superwizjach zespołu
 • współpracę z wielospecjalistycznym zespołem z zakresu zdrowia psychicznego
 • pracę metodami opartymi na dowodach i najnowszych osiągnięciach w terapii dzieci i młodzieży

Szukamy specjalisty, który...

 • ma co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy terapeutyczno-diagnostycznej z dziećmi i nastolatkami
 • ukończył co najmniej drugi rok szkoły psychoterapeutycznej
 • posiada umiejętność konceptualizacji zaburzeń wieku rozwojowego
 • jest doświadczony w prowadzeniu terapii grupowej oraz indywidualnej z dziećmi i rodzicami
 • posiada wysoko rozwiniętą odpowiedzialność pracy zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • jest gotowy do pracy w zespole i współpracy ze środowiskiem pacjenta
 • wyraża gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności terapeutycznych
 • ma doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
Skontaktuj się z nami

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • pracę na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub kontrakt b2b
 • superwizję prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenia wewnętrzne
 • spotkania zespołów leczących
 • kliniczne omawianie pacjentów
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi/ nastolatkami zgodnie z innowacyjnym modelem opieki EZRA UKSW

Szukamy specjalisty, który...

 • posiada doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami
 • posiada umiejętność konceptualizacji zaburzeń wieku rozwojowego
 • cechuje się wysoko rozwiniętą odpowiedzialnością i pracą zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • podsiada gotowość do pracy w zespole i współpracy ze środowiskiem pacjenta
 • jest absolwentem studiów wyższych o kierunku psychologia/pedagogika/resocjalizacja. Mile widziane rozpoczęte studia z terapii środowiskowej lub chęć ich rozpoczęcia
Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o EZRA UKSW

19

poradni w Polsce

102

pracowników

lata działalności

3

EZRA UKSW sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży

w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. Obecnie jest skalowany w innych regionach, do których poszukujemy specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego, którzy wspólnie z nami staną się częścią innowacyjnego podejścia w psychiatrii dzieci

i młodzieży. Poradnie EZRA UKSW działają w ramach projektu POWER oraz kontraktów NFZ.

www.ezrauksw.pl

Facebook EZRA UKSW

KIM JESTEŚMY?

dr Tomasz Rowiński

Prezes Zarządu

EZRA UKSW Sp. z o.o.

Jolanta Konopelska

Dyrektor generalny

EZRA UKSW sp. z o.o.

dr Kamila Lenkiewicz

Dyrektor poradni psychologicznych

dla dzieci - I poziom referencyjny

Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Jest współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5) i modelu opieki EZRA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Polonistyki-Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Wydziału Prawa i Administracji) i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej

i Teatralnej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie

w administracji i zarządzaniu, jako dyrektor działu nauczania i spraw studenckich uczelni wyższej. W EZRA UKSW od początku istnienia Spółki.

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W EZRA UKSW Sp

z o. o odpowiedzialna za standardy diagnozy i opieki psychologicznej. Współautorka modelu opieki EZRA.

Jeśli chcesz

dołączyć do naszego zespołu,

wypełnij formularz

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN, oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Daniłowskiego 31, 01-801 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

EZRA UKSW Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 13

01-496 Warszawa

+48 530 777 875

EZRA UKSW Sp. z o. o.; KRS: 0000728576; NIP: 7010819366; REGON: 380016423; Wysokość kapitału zakładowego: 245 000 zł

biuro@ezrauksw.pl